Rolo rešetke

Svoju primjenu nalazi kao zaštitna mreža na objektima kod kojih je osim bezbjednosti bitan i izgled unutrašnjosti. Primjenu je našla i u javnim garažama gdje potreban dotok i cirkulacija vazduha. Cijevi su u obliku konusa ili pravougaonika i plastificirni u boju po RAL karti. Način rukovanja može biti manuelno – na reduktor ili automatizovano – elektro motor.

Galerija slika